Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /srv/www/turjanvidekhu/www/turjanvidek.hu/inc/function.php on line 28
Turjánvidék | Rosalia kötet

Rosalia sorozat projektben megjelentetett kötete:

TERMÉSZETVÉDELEM ÉS KUTATÁS A TURJÁNVIDÉK ÉSZAKI RÉSZÉN (Tanulmánygyűjtemény)

Szerkesztette: Korda Márton

Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, 2018

A cikkek egyenként letölthetőek:

Csóka Annamária: A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének természetvédelmi kezelése az Európai Unió LIFE+ programjának támogatásával

Janata Károly: A Turjánvidék tájföldrajza

Sára János: Adatok az ócsa-dabasi Turjánvidék tájtörténetének ismeretéhez

Sára János: Adatok az Ócsai Tájvédelmi Körzet és a Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület történetéhez a megalakulástól 1990-ig

Juhász Gábor: A Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér, valamint az ócsai honvédségi terület története

Törőcsik Tünde, Sümegi Balázs Pál és Sümegi Pál: Az ócsai Selyem-rét környezettörténete a jégkor végétől

Csecserits Anikó, Barabás Sándor, Kröel-Dulay György, Lupták Réka, Rédei Tamás, Szitár Katalin, Török Katalin és Pándi Ildikó: Gyepek és erdők területének változása a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér egy 5 × 5 km-es mintaterületén belül

Rédei Tamás, Csecserits Anikó, Barabás Sándor, Lhotsky Barbara és Botta-Dukát Zoltán: Homoki erdőssztyeppmozaikok kiterjedésének és változatosságának hatása a fajgazdagságra

Csáky Péter: A Turjánvidék északi részének florisztikai szempontból jelentős növényfajai

Kun András: Kétféle erdőhatár – Gondolatok a Turjánvidék vegetációjának történetéről, növényzeti gazdagságának okairól

Kun András és Rév Szilvia: Láp- és ligeterdők növénytársulástani felvételezése az ócsai Nagy-erdőben

Kun András és Rév Szilvia: Élőhely-térképezés Ócsa környékén

Horváth Soma: A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő erdők inváziós fafajainak leltára az Ócsai Tájvédelmi Körzetben

Nagy László, Nagy István és Rév Szilvia: Az Ócsai Tájvédelmi Körzet gyepterületeinek természetvédelmi kezelési tapasztalatai

Nagy István, Nagy László és Rév Szilvia: Tapasztalatok az Ócsai Tájvédelmi Körzet erdőterületeinek természetvédelmi kezeléséről

Vadász Csaba, Máté András és Molnár József: Természetvédelmi területkezelési rendszerek és az azokat megalapozó kutatások a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér kunpeszéri biztonsági zónájában

Varga András: A Turjánvidék Natura 2000 terület puhatestű faunája (Mollusca)

Szövényi Gergely: Egyenesszárnyú rovarok a Duna–Tisza közi Turjánvidéken (Orthoptera)

Merkl Ottó és Szénási Valentin: A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera)

Merkl Ottó: Bogarak az Ócsai Lőtérről (Coleoptera)

Csehó Gábor: Adatok az Ócsai Tájvédelmi Körzet és az Ócsai Gyakorlótér bogárfaunájához, különös tekintettel a természetvédelmi szempontból jelentős fajokra (Coleoptera)

Bérces Sándor, Csóka Annamária és Elek Zoltán: Befolyásolja-e a kísérleti elrendezés a magyar futrinka (Carabus hungaricus) populációjának becsült paramétereit? Módszertani esettanulmány a táborfalvai hosszú távú fogás-jelölés-visszafogás kutatásokról

Bálint Zsolt és Katona Gergely: A Turjánvidék nappalilepke-faunája két évszázad adatai alapján: eltűnések és megtelepedések

Szabóky Csaba és Pál Attila: A Turjánvidék Natura 2000 terület és környéke lepkefaunája

Ambrus András és Máté András: Az ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus) természetvédelmi helyzete Magyarországon

Máté András: A dolomit-kéneslepke (Colias chrysotheme) újbóli megtelepedése a Kiskunságban

Máté András: A zefír boglárkalepke (Plebejus sephirus) felfedezése a Kiskunságban, valamint áttelepítése a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótérre

Mészáros Ádám: Adatok az ócsai Öreg-turján vízi makrogerinctelen faunájának ismeretéhez

Tóth Balázs: A Turjánvidék halai

Péntek Attila László, Halpern Bálint és Vörös Judit: A Turjánvidék herpetofaunája

Halpern Bálint és Péchy Tamás: A felső Turjánvidék viperaélőhelyei

Csörgő Tibor és Harnos Andrea: Az Ócsai Madárvárta működése és fontosabb kutatási eredményei

Lóránt Miklós és Turny Zoltán: Adatok a Turjánvidék madárfaunájához, különös tekintettel a természetvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű fajokra

 

A projekt az Európai Unio Life+ programjának támogatásával valósul meg.